Protejarea mediului înconjurător

În vederea asigurării protejării mediului, Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj urmăreşte:

 • Respectarea reglementărilor europene şi internaţionale cu privire la protejarea mediului înconjurător şi anticiparea cerinţelor viitorului
 • Prevenirea şi limitarea impactului de mediu al traficului aerian şi al activităţilor aeroportuare prin:

- Evaluarea şi monitorizarea nivelului de zgomot şi adoptarea unor măsuri pentru reducerea poluării fonice
- Minimizarea emisiei de poluanţi la nivelul aerului, al apei şi al solului
- Reducerea consumului de energie şi de alte resurse natural
- Prevenirea riscurilor legate de substanţele periculoase (lichid degivrant, combustibil aeronave, uleiuri etc.) pentru mediu
- Gestionarea adecvată a deşeurilor

 • Implementarea politicilor de mediu la toate nivelurile prin:

- Comunicarea informaţiilor privind rezultatele obţinute prin aplicarea măsurilor de protecţie a mediului înconjurător
- Implicarea şi motivarea angajaţilor pentru ca aceştia să fie conştienţi de impactul activităţilor desfăşurate asupra mediului înconjurător şi să se implice în protejarea acestuia

 • Menţinerea unui dialog continuu cu autorităţile competente şi cetăţenii prin:

- Schimbul de informaţii
- Respectarea în detaliu a standardelor
- Adoptarea unei atitudini proactive pentru a asigura protejarea mediului.

 

Minuta la dezbaterea publică din 22.03.2018, cu privire la elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj pentru anul 2014

 

La întâlnire au participat:

 • Reprezentanții Consiliului Județean Cluj

          D-na Raluca Hațegan
 

 • Reprezentanții Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj

          Domnul Iuliu Pop - Director General Adjunct
          D-na Anamaria Crețu – Șef la Serviciul Tehnic
          Domnii Dan Subțirică, Marius Ciuca, Dorin Clăian , Vasile Nemeș – Biroul Investiții
          Reprezentanți ai Serviciului Operațional și ai altor departamente ale aeroportului.
 

 • Reprezentanții APM Cluj

           D-l Grigore Crăciun – Director General, D-na Liana Mureșan(șef serviciu), D-l Sorin Șerban
 

 • Reprezentanții DSP Cluj

            D-na Cristina Chakirou
 

 • Prestatorul serviciilor D-l Marius Joldea – elaboratorul documentațiilor de cartare a zgomotului și a planului de acțiune
 • Publicul interesat

  Au fost discutate si analizate aspecte privind elaborarea planului de acțiune pentru anul 2014.

  Probleme dezbătute:

              Domnul Marius Joldea a prezentat propunerile realizabile pentru planul de acțiune conform situației din anul 2014, cu termenele de realizare. Acesta a specificat că se pot lua două seturi de măsuri, interne și externe. Măsurile interne care se pot implementa sunt optimizarea distribuției mișcărilor aeronavelor, a intervalelor orare de decolare și a dirijării traficului la sol.

  Cele mai importante măsuri sunt cele externe, care țin de zonarea teritorială corespunzătoare de către autoritățile publice locale, cu restricții de construire, precum și dirijarea zborurilor prin zone puțin locuite.

              Domnul Iuliu Pop a precizat că deja normativele internaționale cer ca motoarele aeronavelor sa fie cat mai puțin poluatoare din punct de vedere fonic și al noxelor. Totodată a mai precizat că întreaga zonă a aeroportului este inclusă în PUG-ul local ca zonă de dezvoltare ulterioară, datorită inițierii de către aeroport a mai multor proiecte de dezvoltare.

    A mai afirmat că în unele situații speciale, cum ar fi condițiile meteo nefavorabile, măsurile privind reducerea poluării fonice se vor respecta în măsura în care acestea nu vor afecta siguranța traficului și a pasagerilor.

              Domnul Grigore Crăciun a subliniat necesitatea implementării unor soluții viabile pe termen lung de prevenire și reducere a zgomotului.

  La ora 13.00 ședința dezbaterilor a fost considerată închisă, urmând ca documentația analizată să urmeze fluxul stabilit în legislație.

 

 

 

12.03.2018

Anunț public privind dezbaterea publică

 

 

                  Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj anunță publicul interesat asupra dezbaterii publice privind propunerea de elaborare a Planului de acţiune pentru reducerea şi menţinerea zgomotului ambiant, care va avea loc la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca, în data de 22.03.2018 începând cu orele 12.00.

                  Propunerea de plan de acţiune poate fi consultată la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj și la sediul Consiliului Judeţean Cluj, în zilele de luni - vineri, între orele 11.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă internet: www.airportcluj.ro.

          Publicul poate transmite în scris comentarii/întrebări/opinii privind propunerea amintită la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj și la sediul Consiliului Judeţean Cluj, până la data de 19.03.2018.

 

 

 

07.03.2018

 

Anunț public privind realizarea propunerii de elaborare a Planului de acţiune

 

 

                 Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, titular al Planului de acţiune pentru reducerea şi menţinerea zgomotului ambiant, anunță publicul asupra inițierii procesului de elaborare a planului menţionat anterior.

              Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind Planul de acţiune pentru reducerea şi menţinerea zgomotului ambiant la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj.

                 Propunerea de plan de acţiune poate fi consultată la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj și la sediul Consiliului Judeţean Cluj, în zilele de luni - vineri, între orele 11.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă internet: www.airportcluj.ro.

                  Comentariile, întrebările sau opiniile pot fi transmise în scris, la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj și la sediul Consiliului Judeţean Cluj, sau utilizând mijloace electronice la adresa: marius.ciuca@airportcluj.ro până la data 19.03.2018.

 

 

Planul de Acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului aeroportuar Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj-Napoca

 

http://www.airportcluj.ro/fisiere/userfiles/mediu/PlanDeActiunePentruReducereaZgomotuluiAeroportuar_2014.pdf