Operator de handling: 1 post

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 23.01.2018, ora 09.00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:

 

 Operator de handling: 1 post

 

Condiţii necesare :

 • Studii medii;
 • Permis de conducere categoria B, C;
 • Apt pentru lucru la înălţime;
 • Apt efort fizic şi psihic;
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Seriozitate şi profesionalism.

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere :  

 • Cerere pentru înscrierea la selecţie;
 • Curriculum Vitae;
 • Copie C.I.;
 • Copie permis de conducere;
 • Două recomandări;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
 • Alte calificări;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Extras REVISAL de la Inspectoratul Teritorial de Muncă cu perioada lucrată după 01.01.2011 / Adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
 • Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depășesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
 • Adeverinţă de la medicul de familie.

 

Probele de selecţie:

Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

-  selecţia dosarelor de înscriere;

-  proba scrisă;

-  interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Data limită de înscriere: Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 22.01.2018, ora 14:00.

        

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. din str. Traian Vuia, nr. 149 - telefon: 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).