ANUNȚ - Procedură de selecție pentru numire membri în C.A al regiei Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A

         

          Consiliul Județean Cluj reia, în conformitate cu prevederile OUG nr.109//2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și Hotărârea de Guvern nr.722/2016,  procedura de selecție pentru numirea a 6 membri în Consiliul de Administrație al regiei Aeroportul lnternațional Avram lancu Cluj R.A. :

- 1 membru, reprezentant al autoritățli publice tutelare, pentru care trebuie să aibă experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;

- 5 membri, cu vechime de minim 3 ani în muncă și minim 1 an experiență în administrarea sau  managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Citește mai multe...

 

Descarcă formularele de aici