Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale/ Muncitor în serviciile de trafic aerian: 2 posturi

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 25.07.2018, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 

 • Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale/ Muncitor în serviciile de trafic aerian: 2 posturi

 

Condiţii necesare:

 • Studii medii tehnice în domeniul (construcţii civile industriale şi agricole, drumuri şi poduri, instalaţii pentru construcţii, lăcătuşerie, sudură);
 • Fără cazier;
 • Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
 • Rezistenţă la stres;
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Seriozitate şi profesionalism;
 • Apt lucru la înălţime;
 • Permis de conducere categoria B.

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:   

 • Cerere pentru înscrierea la selecție;
 • Curriculum Vitae;
 • Copie C.I.;
 • Copie permis de conducere;
 • Două recomandări;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 • Alte calificări;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Extras REVISAL de la ITM sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
 • Declarație pe propria răspundere în care trebuie să fie menționat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Declarație privind motivele necontinuității în muncă sau studii pentru perioadele ce depășesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
 • Adeverință de la medicul de familie.

 

Probele de selecţie:

Selecţia pentru ocuparea posturilor constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Data limită de înscriere: Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 24.07.2018, ora 14:00.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. din str. Traian Vuia, nr. 149 - telefon: 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).