Referent de specialitate – Birou Contracte: 1 post

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 29.01.2018, ora 10:00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:

 

Referent de specialitate – Birou Contracte: 1 post

 

Condiţii necesare:

-        Studii universitare de drept sau științe economice absolvite cu diplomă de licenţă;

-        Experiență relevantă în domeniul juridic sau economic;

-        Cunoştinţe de operare PC, Microsoft Office (Word, Excel) – nivel avansat;

-        Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;

-        Abilităţi de lucru în echipă;

-        Seriozitate şi profesionalism;

-        Cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat; cunoașterea unei alte limbi străine reprezintă un avantaj.

 

Responsabilitățile postului:

  • Negocierea, urmărirea și întocmirea contractelor specifice activității aeroportuare cu respectarea legislației în vigoare;
  • Încheierea contractelor de achiziție publică cu respectarea legislației privind achizițiile publice;
  • Evaluarea de oferte în cadrul comisiilor de evaluare.

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:  

-        Cerere pentru înscrierea la selecție;

-        Curriculum Vitae;

-        Copie C.I.;

-        Certificat de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;

-        Două recomandări;

-        Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;

-        Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

-        Copie a carnetului de muncă;

-        Extras REVISAL de la ITM sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;

-        Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;

-        Adeverinţă de la medicul de familie care atestă starea de sănătate.

 

Probele de selecţie:

Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

-        Selecţia dosarelor de înscriere;

-        Proba scrisă;

-        Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Data limită de înscriere: 

Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 26.01.2018, ora 14:00.

 

 

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264/307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).