Referent de specialitate – Birou Contracte: 1 post

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 20.08.2018, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:

 

Referent de specialitate – Birou Contracte: 1 post

 

Condiţii necesare:

 • Studii universitare de drept sau științe economice;
 • Experiență în muncă de minim 3 ani;
 • Experiență relevantă în domeniul contractelor constituie un avantaj;
 • Cunoştinţe Microsoft Office – nivel avansat;
 • Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Seriozitate şi profesionalism;
 • Cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat; cunoașterea unei alte limbi străine reprezintă un avantaj.

 

Responsabilitățile postului:

 • Negocierea, urmărirea și întocmirea contractelor specifice activității aeroportuare cu respectarea legislației în vigoare;
 • Încheierea contractelor de achiziție publică cu respectarea legislației privind achizițiile publice;
 • Întocmirea de rapoarte și analize specifice;
 • Evaluarea de oferte în cadrul comisiilor de evaluare.

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:  

 • Cerere pentru înscrierea la selecție;
 • Curriculum Vitae;
 • Copie C.I.;
 • Certificat de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;
 • Două recomandări;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
 • Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Extras REVISAL de la ITM sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
 • Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
 • Adeverinţă de la medicul de familie care atestă starea de sănătate.

 

Probele de selecţie:

Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

 • Selecţia dosarelor de înscriere;
 • Proba scrisă;
 • Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Data limită de înscriere: 

Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 14.08.2018, ora 14:00.

 

 

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).