Referent de specialitate financiar - contabilitate (Control Financiar de Gestiune): 1 post perioadă determinată

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 24.07.2018, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea postului vacant pe perioadă determinată:

 

 • Referent de specialitate financiar - contabilitate (Control Financiar de Gestiune): 1 post perioadă determinată

 

Condiţii necesare 

 • Studii superioare de lungă durată - profil economic;
 • Experiență în domeniu de minimum doi ani;
 • Cunoştinţe de limba engleză - nivel mediu;
 • Cunoştinţe Microsoft Office (Word, Excel);
 • Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcinile de serviciu şi dorinţă de perfecţionare;
 • Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
 • Abilităţi de comunicare, cooperare şi lucru în echipă;
 • Seriozitate şi profesionalism;
 • Alte cerinţe specifice postului: cunoştinţe privind controlul financiar de gestiune, controlul financiar preventiv, control intern, evidenţă primară şi financiar-contabilă.

 

Avantaj:

 • Experiența privind controlul financiar de gestiune.

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:  

 

 • Cerere pentru înscrierea la selecție;
 • Curriculum Vitae;
 • Copie C.I.;
 • Două recomandări;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 • Alte calificări;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Extras REVISAL de la ITM sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
 • Declarație pe propria răspundere în care trebuie să fie menționat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Declarație privind motivele necontinuității în muncă sau studii pentru perioadele ce depășesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
 • Adeverință de la medicul de familie.

         

Probele de selecţie:

Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

-  Selecţia dosarelor de înscriere;

-  Proba scrisă - 2 ore;

-  Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Data limită de înscriere: 

Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data

de 23.07.2018, ora 14:00.

 

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).