Referent specialitate financiar-contabilitate – Control Financiar Preventiv: 1 post

 

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 31.05.2017, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:

 

 • Referent specialitate financiar-contabilitate – Control Financiar Preventiv: 1 post

 

Condiţii necesare:

 • Studii superioare de lungă durată – profil economic;
 • Vechime efectivă de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil;
 • Cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat;
 • Cunoştinţe Microsoft Office (Word, Excel);
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Rezistenţă la stres;
 • Seriozitate şi profesionalism.

 

Avantaj:

 • Experiență mai mare de 3 ani în domeniu;
 • Experiență pe un post similar;
 • Experiență în domeniul aeroportuar.

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:  

 • Cerere pentru înscrierea la concurs;
 • Curriculum Vitae;
 • Copie C.I.;
 • Certificat de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;
 • Două scrisori de recomandare;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
 • Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
 • Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
 • Adeverinţă de la medicul de familie care atestă starea de sănătate.

 

Probele de selecţie:

Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

-  Selecţia dosarelor de înscriere;

-  Proba scrisă – 2 ore;

-  Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

 

Data limită de înscriere: 

Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 30.05.2017, ora 14:00.

        

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. din str. Traian Vuia, nr. 149, telefon: 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).