UNIVERS T
Rent a car Cluj
Caruno
Rent a car BDV.BestautoSixt

Situatii financiare anuale si raportari contabile semestriale

Raportari contabile semestriale la data de 30.06.2019

 

Situatii financiare anuale la data de 31.12.2018

 

Raportari contabile semestriale la data de 30.06.2018

 

Situatii financiare anuale la data de 31.12.2017

 

Raportari contabile semestriale la data de 30.06.2017

 

AIAIC -Situatii Financiare la data de 31.12.2016

 

Raportari contabile semestriale la data de 30.06.2016

 

AIAIC -Situatii Financiare la data de 31.12.2015