Situatii financiare anuale si raportari contabile semestriale

Situatie publice disponibile pe site la 31.12.2017

 

Situatii financiare anuale la data de 31.12.2017

 

Raportari contabile semestriale la data de 30.06.2017

 

AIAIC -Situatii Financiare la data de 31.12.2016

 

Raportari contabile semestriale la data de 30.06.2016

 

AIAIC -Situatii Financiare la data de 31.12.2015