Drepturile pasagerilor

Îmbarcare refuzată? Zbor anulat? Cursă cu întârziere prelungită? Companiile de transport aerian au obligaţia legală să vă informeze cu privire la drepturile dumneavoastră și la locul în care puteți depune reclamații.

 

Refuzarea îmbarcării

Aveţi dreptul să solicitaţi despăgubiri între 125 EUR şi 600 EUR, în funcţie de distanţa de zbor şi de întârzierea produsă în urma redirecţionării cursei.

 

Întârzierile prelungite

În cazul în care întârzierea este mai mare de cinci ore, aveţi dreptul să solicitaţi rambursarea costului biletului dar numai cu condiţia renunţării la călătorie.

 

Anularea zborului

În cazul anulării zborului aveţi dreptul să primiţi despăgubiri băneşti, cu excepţia următoarelor situaţii: aţi fost informat cu privire la anularea cursei cu 14 zile înainte de data zborului, orarul cursei redirecţionate este foarte apropiat de orarul iniţial sau compania de transport aerian poate demonstra faptul că anularea zborului a fost determinată de motive speciale.

 

Asistenţa asigurată de către companiile de transport aerian

În funcţie de împrejurări, în cazul în care îmbarcarea dumneavoastră este refuzată sau dacă cursa cu care călătoriţi este anulată ori întârzie, aveţi dreptul la asistenţă (asigurarea mesei, a mijloacelor de comunicare, a cazării peste noapte dacă este cazul). În cazul în care îmbarcarea dumneavoastră este refuzată sau dacă cursa cu care călătoriţi este anulată, puteţi alege între a vă continua călătoria sau a vi se rambursa costul biletului.

 

Pasagerii cu mobilitate redusă

Pasagerii cu mobilitate redusă şi persoanele cu handicap sunt protejate împotriva discriminării şi începând cu 26 iulie 2008 pot beneficia de o asistenţă corespunzătoare asigurată (în anumite condiţii) în fiecare aeroport de pe teritoriul UE. În conformitate cu Articolul 9 al Regulamentului (EC) 1107/2006 - standarde de calitate cu privire la asistenţă şi DOC 30 ECAC Annex J - Code of good Conduct in Ground Handling For Persons With Reduced Mobility, s-au stabilit următoarele standarde de calitate cu privire la disponibilitatea serviciului:

 

  • Disponibilitatea serviciului la plecare - anunțat cu 48 h în avans prin mesaje SITA sau alte forme de comunicare


Disponibilitate 80% < 10 min de așteptare
Disponibilitate 90% < 20 min de așteptare
Disponibilitate 100% < 30 min de așteptare

 

  • Disponibilitatea serviciului la plecare - neanunțat (prezentare directă a pasagerului PMR la aeroport)


Disponibilitate 80% < 25 min de așteptare
Disponibilitate 90% < 35 min de așteptare
Disponibilitate 100% < 45 min de așteptare

 

  • Disponibilitatea serviciului la sosire - anunțat prin mesaje SITA sau alte forme de comunicare înainte de aterizarea aeronavei 

 

Disponibilitate 80% < 5 min de așteptare după parcarea aeronavei
Disponibilitate 90% < 10 min de așteptare după parcarea aeronavei
Disponibilitate 100% < 20 min de așteptare după parcarea aeronavei

 

  • Disponibilitatea serviciului la sosire - neanunțat înainte de aterizarea aeronavei


Disponibilitate 80% < 20 min de așteptare după parcarea aeronavei
Disponibilitate 90% < 30 min de așteptare după parcarea aeronavei
Disponibilitate 100% < 45 min de așteptare după parcarea aeronavei.

 

Dacă pasagerul PMR este nemulţumit cu privire la modul în care se aplică reglementările Regulamentului (CE) 1107/2006 la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, agentul de handling va pune la dispoziţia acestuia mijloacele necesare pentru a întocmi o plângere şi va depune plângerea la registratura aeroportului. Această plângere va fi analizată conform procedurilor interne ale aeroportului, iar soluţionarea va fi adusă la cunoştinţa pasagerului PMR în cel mai scurt timp posibil.

 

Identitatea companiilor de transport aerian

Trebuie să cunoaşteţi din timp identitatea operatorului cursei cu care călătoriţi. Companiile de transport aerian care nu oferă condiţii sigure de zbor sunt interzise sau sunt supuse unor restricţii pe teritoriul Uniunii Europene. Aceste companii sunt prezentate la: http://air-ban.europa.eu.

 

Răspunderea

Companiile de transport aerian răspund pentru pagubele produse în urma întârzierii curselor (până la ± 4.800 EUR), pentru deteriorarea şi pierderea bagajelor (până la ± 1.200 EUR) precum şi pentru vătămările corporale sau decesele produse în urma accidentelor. Ele nu poartă însă această răspundere în cazul în care au luat toate măsurile posibile pentru a evita pagubele produse sau dacă s-au aflat în imposibilitatea luării unor astfel de măsuri.

 

Pachetele turistice

Operatorii de pachete turistice au obligaţia să prezinte informaţii corecte cu privire la biletele de vacanţă rezervate, să respecte obligaţiile contractuale şi să asigure protecţia pasagerilor în cazul insolvabilităţii organizatorului.

 

Mai multe informaţii?

Sunaţi la numărul gratuit* din orice punct în care vă aflaţi pe teritoriul UE, în timpul programului de lucru (09:00 - 18:30 CET în zilele lucrătoare): 00 800 678 910 11

 

Mai multe informaţii, precum şi o listă a autorităţilor naţionale care răspund de respectarea acestor drepturi se găsesc la: http://apr.europa.eu

 

*Anumiţi operatori de telefonie mobilă nu permit accesul la numerele cu prefixul 00 800 sau taxează aceste convorbiri. În unele cazuri, aceste convorbiri pot fi taxate dacă sunt efectuate de la un post telefonic public sau de la hotel.