Oportunități de afaceri

UNIVERS T
Rent a car Cluj
Caruno
Rent a car BDV.BestautoSixt

INVITATIE DE PARTICIPARE, 11.01.2016, ora 11:00

30 December 2015

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, înregistrat la ORC cu nr. J12/3463/92, CUI RO 2882425, organizează procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului, în vederea închirierii unui spaţiu comercial destinat desfăşurării activităţii de alimentație publică - restaurant, în incinta Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj în clădirea Aerogara Veche - zona publică (etaj 1).

Preţul de pornire în licitaţie este de 3 Euro/mp/lună (fără TVA), pentru spaţiul destinat servirii clienților în suprafață de 200 mp, care face obiectul licitației. De asemenea, împreună cu suprafața de 200 mp se va închiria și suprafața anexelor aferente de 80,50 mp. Acestea nu fac obiectul licitației, având stabilit un preț fix de 0,50 euro/mp/lună (fără TVA), pe durata contractului.                                                       

Documentaţia de licitaţie va putea fi achiziţionată de la Secretariatul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA, contra sumei de 200 lei, în termen de 3 zile de la transmiterea unei solicitări scrise în acest sens, începând cu data de 31.12.2015.

 

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA, până la data de 11.01.2016, ora 9:00 .

 

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA în data de 11.01.2016, ora 11:00. Licitaţia se desfăşoară după metoda licitaţiei deschise competitive, cu strigare cu adjudecare la cel mai mare preţ oferit.

 

Informaţii şi clarificǎri privind desfăşurarea procedurii se pot obţine de luni pânǎ vineri, între orele 09:00 şi 15:00, printr-o solicitare scrisǎ, transmisǎ la Secretariatul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA, la fax nr. 0264/416.712.