Oportunități de afaceri

UNIVERS T
Rent a car Cluj
Caruno
Rent a car BDV.BestautoSixt

INVITATIE DE PARTICIPARE, 10.11.2015, ora 9:00

30 October 2015

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, înregistrat la ORC cu nr. J12/3463/92, CUI RO 2882425, organizează procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului, în vederea închirierii unui spaţiu comercial destinat desfăşurării activităţii de alimentație publică în regim de cafe-bar, în incinta Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, Terminal Pasageri Plecări, parter, zona de aşteptare a pasagerilor pentru îmbarcare zboruri interne (P 43 și P 44).

            Preţul de pornire în licitaţie este de 25 Euro/mp/lună (fără TVA). 

            Suprafaţa totală: 31 mp.           

Documentaţia de licitaţie va putea fi achiziţionată de la Secretariatul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA, contra sumei de 200 lei, în termen de 3 zile de la transmiterea unei solicitări scrise în acest sens, începând cu data de 30.10.2015.

 

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA, până la data de 10.11.2015, ora 9:00 .

 

            Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA în data de 10.11.2015, ora 1100. Licitaţia se desfăşoară după metoda licitaţiei deschise competitive, cu strigare cu adjudecare la cel mai mare preţ oferit.

 

Informaţii şi clarificǎri privind desfăşurarea procedurii se pot obţine de luni pânǎ vineri, între orele 09:00 şi 15:00, printr-o solicitare scrisǎ, transmisǎ la Secretariatul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA, la fax nr. 0264/416.712.