Oportunități de afaceri

UNIVERS T
Rent a car Cluj
Caruno
Rent a car BDV.BestautoSixt

INVITAŢIE DE PARTICIPARE, 03.08.2015, ora 11:00

05 October 2015

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, înregistrat la O.R.C. cu nr. J12/3463/92, CUI RO 2882425, organizează procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului, în vederea închirierii unui spaţiu comercial destinat amplasării unui aparat de distribuție băuturi, apă și băuturi energizante, în incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj în clădirea Terminal Pasageri Plecări, parter, zona de aşteptare a pasagerilor pentru zborurile externe.

          Preţul de pornire în licitaţie este de 130 euro/mp/lună (fără TVA).

Garanţia pentru participare se va constitui în favoarea Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA în cuantum de 130 euro. Garanţia pentru participare poate fi constituită în următoarele forme: scrisoare de garanţie bancară în favoarea Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA, ordin de plată în contul organizatorului, numerar la casieria Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, până la data 03.08.2015, ora 9:00. Ofertele depuse la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor sunt considerate întârziate şi se returnează nedeschise operatorilor economici.

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA în data de 03.08.2015, ora 11:00.

Informaţii şi clarificǎri privind documentaţia de atribuire şi desfăşurarea procedurii se pot obţine de luni pânǎ vineri, între orele 09:00 şi 15:00, printr-o solicitare scrisǎ transmisǎ în atenţia Conducerii Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. la nr. fax: 0264/416.712.

Documentaţia de licitaţie se poate ridica începând cu data de 24.07.2015, de la Secretariatul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA, în termen de 3 zile de la transmiterea unei solicitări scrise în acest sens la nr. fax: 0264/416.712, contra sumei de 200 lei. Plata se poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00 sau prin ordin de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX Lei și RO58BTRL01304202919844XX Euro.