Oportunități de afaceri

UNIVERS T
Avis
Caruno
Rent a car BDV.BestautoSixt

INVITAŢIE DE PARTICIPARE, 16.07.2019, ora 11:00

05 July 2019

 

            Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ORC nr. J12/3463/92, CUI RO 2882425, organizează procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului, în vederea închirierii unui spaţiu comercial destinat desfăşurării activităţii de rent-a-car, la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj - Terminal Pasageri Sosiri, parter, zona publică, identificat cu B 03.

            Preţul de pornire în licitaţie este de 300 Euro/mp/lună (fără TVA). 

            Suprafaţa totală:12,50 mp       

Documentaţia de închiriere va putea fi achiziţionată de la Secretariatul Aeroportului, contra sumei de 200 lei, în termen de 3 zile de la transmiterea unei solicitări scrise în acest sens, începând cu data de 05.07.2019. Documentația de închiriere se poate transmite și în format electronic, poștă sau curier rapid în urma unei solicitări în acest sens și efectuarea dovezii plății documentației de închiriere.  În ambele cazuri se va completa formularul “Declarație de confidențialitate”.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul Aeroportului până la data de 16.07.2019, ora 09:00.

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului în data de 16.07.2019, ora 11:00. Licitaţia se desfăşoară după metoda licitaţiei deschise competitive, cu strigare cu adjudecare la cel mai mare preţ oferit.

Informaţii şi clarificǎri privind desfăşurarea procedurii se pot obţine de luni pânǎ vineri, între orele 09:00 şi 15:00, printr-o solicitare scrisǎ, transmisǎ la Secretariatul Aeroportului, fax nr. 0264/416.712.