Oportunități de afaceri

UNIVERS T
Rent a car Cluj
Inchirieri Auto Romania
Rent a car BDV.BestautoSixt

INVITAŢIE DE PARTICIPARE, 19.07.2019, ora 11:00

08 July 2019

 

 

   Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia  nr. 149, înregistrat la ONRC  cu  nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, organizează procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului, în vederea închirierii unui spaţiu comercial destinat desfăşurării activităţii de distribuție presă la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.- Terminal pasageri plecări, parter, zona de așteptare a pasagerilor îmbarcare zboruri internaționale, identificat cu nr. P64+Spațiu depozitare S-01B.

Locatarul va avea obligația de a efectua pe propria cheltuială toate investițiile necesare amenajării spațiului. Amenajarea spațiului se va efectua după obținerea de către locatar a tuturor autorizațiilor prevăzute de lege și a aprobării de către Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. a proiectului de amenajare.

            Preţul de pornire în licitaţie este de 150 Euro/mp/lună (fără TVA) pentru spațiul comercial de 70 mp. În licitaţie va intra doar spaţiul comercial, nu şi depozitul. Preţul pentru depozitul de 25 mp este de 4 euro/mp/lună (fără TVA).

            Suprafaţa totală: 95 mp (70 mp  spatiu comercial P64 + 25mp depozit S-01B, corp legatura subsol). 

Documentaţia de închiriere va putea fi achiziţionată de la Secretariatul Aeroportului, contra sumei de 200 lei, în termen de 3 zile de la transmiterea unei solicitări scrise în acest sens, începând cu data de 08.07.2019. Documentația de închiriere se poate transmite și în format electronic, poștă sau curier rapid în urma unei solicitări în acest sens și efectuarea dovezii plății documentației de închiriere. În ambele cazuri se va completa formularul “Declarație de confidențialitate”.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul Aeroportului până la data de 19.07.2019, ora 09:00.

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului în data de 19.07.2019, ora 11:00. Licitaţia se desfăşoară după metoda licitaţiei deschise competitive, cu strigare cu adjudecare la cel mai mare preţ oferit.

Informaţii şi clarificǎri privind desfăşurarea procedurii se pot obţine de luni pânǎ vineri, între orele 09:00 şi 15:00, printr-o solicitare scrisǎ, transmisǎ la Secretariatul Aeroportului, fax nr. 0264/416.712.