UNIVERS T
Rent a car Cluj
Inchirieri Auto Romania
Rent a car BDV.BestautoSixt

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru lansare procedură selecție publică a ofertelor pentru acordarea de ajutor financiar pentru înfiinţarea de noi rute cu plecare de pe Aeroportul Internaţional

Consiliul Judeţean Cluj şi R.A. Aeroportul Cluj-Napoca anunţă lansarea procedurii de achiziţie prin selecţie publică a ofertelor pentru acordarea de ajutor financiar la deschiderea de noi rute cu plecare de pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca (AICN).


Ajutorul financiar la înfiinţare este acordat în baza schemei de ajutor la înfiinţare aprobată de către Comisia Europeană prin Decizia privind Ajutorul de stat SA 34050 (2012/N).

 

1. Date de contact ale achizitorului, denumire: Consiliul Judeţean Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca, Tel: +40.372.64.00.00, Fax:+40.372.64.00.70.

 

2. Obiectul şi durata contractelor: Obiectul contractelor ce vor fi încheiate îl constituie realizarea de către companiile aeriene a serviciilor de transport aerian de pasageri pe ruta/rutele pentru care beneficiază de ajutor financiar la înfiinţare din partea achizitorului. Contractele se vor încheia pe o perioadă de 7 ½ ani (90 de luni).

 

3. Tipurile de servicii, cantităţi, specificaţii tehnice: Prestarea de servicii de transport aerian de pasageri pe ruta/rutele pentru care se acordă ajutor financiar la înfiinţare, în perioada contractuală cu achizitorul Consiliul Judeţean Cluj şi în conformitate cu specificaţiile documentaţiei pentru ofertanţi. Rutele pentru care se va acorda ajutorul financiar sunt următoarele:

 

  • Lot nr. 1 - crearea, promovarea şi dezvoltarea unei legături aeriene între AICN şi Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi (Belgia)
  • Lot nr. 2 - crearea, promovarea şi dezvoltarea unei legături aeriene între AICN şi Aeroportul Weeze Nierderhein (Germania).


4. Procedura aplicată pentru atribuire: Procedură de selecţie publică a ofertelor având în vedere Decizia Comisiei Europene nr. SA 34050 (2012/N) privind aprobarea schemei de ajutor la înfiinţare pentru companiile aeriene care deschid noi rute cu plecare de pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca.


Procedura de selecţie publică a ofertelor va fi organizată în conformitate cu specificaţiile cuprinse în Documentaţia pentru ofertanţi.


5. Documentaţia pentru ofertanţi se poate ridica pe baza unei solicitari scrise însoţită de copia Certificatului de Operator Aerian şi a Licenţei de operare în termen de valabilite de la sediul Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, începând cu data de 23 august 2012, contra sumei de 100 Euro (1 Euro = 4,4924 Lei) la care se adaugă cota legală de TVA. Plata se poate face în numerar la casieria Consiliului Judeţean Cluj sau prin ordin de plată în următoarele conturi:


Lei: RO92TREZ21621360250XXXXX
Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, titular Consiliul Judetean Cluj
Adresa: P-ţa Avram Iancu, nr. 19,

 

sau


Euro: RO53RNCB0106026605260002
Banca: Banca Comercială Română
Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucureşti
SWIFT BCR: RNCB RO BU.

 

La ridicarea documentaţiei solicitantul va prezenta dovada achitării contravalorii acesteia, chitanţă în cazul plăţii în numerar, respectiv copia ordinului de plată vizat de societatea bancară prin care s-a efectuat transferul.


De asemenea, tot pe baza unei solicitări scrisă însoţită de copie după Certificatul de Operator Aerian, Licenţa de operare în termen de valabilitate şi copie după documentul prin care s-a efectuat plata documentaţiei (chitanţă / ordin de plată), documentaţia poate fi transmisă în format electronic prin e-mail, sau prin poştă / curierat la datele de contact ale solicitantului menţionate în solicitarea scrisă. Taxele aferente expedierii prin poştă sau curierat se suportă de către solicitant.


6. Depunerea ofertelor: Oferta şi documentele ataşate vor fi întocmite în conformitate cu prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi şi vor fi transmise în limba română. Ofertele vor fi depuse în plic sigilat, cu menţionarea numelui ofertantului, pentru a preveni orice posibilă confuzie. Pe plic trebuie să apară menţiunea OFERTĂ - A NU SE DESCHIDE, „Procedura de selecţie publică a ofertelor pentru acordarea de ajutor financiar pentru înfiinţarea de noi rute: denumirea rutei..."


Ofertele vor fi depuse la: Consiliul Judeţean Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca, REGISTRATURA, până cel târziu la data de 24 septembrie 2012, ora 09:00 a.m.


7. Deschiderea ofertelor: Ofertele depuse vor fi deschise la sediul achizitorului, Consiliul Judeţean Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca, în data de 24 septembrie 2012, ora 11:00 a.m.


8. Informaţii suplimentare: Pentru obţinerea unor informaţii suplimentare, vă rugăm să transmiteţi solicitările dumneavoastră în scris la nr. de fax: +40.264.416.712 sau la adresa de e-mail:office@airportcluj.ro, persoană de contact: Gabriela Zanc.