UNIVERS T
Rent a car Cluj
Inchirieri Auto Romania
Rent a car BDV.BestautoSixt

ANUNȚ PUBLIC ASUPRA LUĂRII DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE DE CĂTRE APM CLUJ, ÎN CADRUL PROCEDURII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

 

 „Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. titular al proiectului de construire Hangar de mentenanță aeronave și suprafețe de mișcare aferente la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149-151, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Hangar de mentenanță aeronave și suprafețe de mișcare aferente la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149-151, județul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 09:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj: http://apmcj.anpm.ro.”