UNIVERS T
Rent a car Cluj
Inchirieri Auto Romania
Rent a car BDV.BestautoSixt

Anunț public privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului

 

      Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului) pentru obiectivul de investiții Clădire remiză PSI dotată și utilată”, în incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., din municipiul  Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149-151, județul Cluj.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din municipiul Cluj-Napoca, str.Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de: luni-joi între orele 1300-1600 și vineri între orele 1200-1400 și la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.