Anunț public privind decizia etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. titular al proiectului Amenajare bandă pistă și zonă de siguranță, inclusiv elemente verticale, conform cerințelor Regulamentului nr. 139/2014 la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149-151, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Amenajare bandă pistă și zonă de siguranță, inclusiv elemente verticale, conform cerințelor Regulamentului nr. 139/2014 la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149-151, județul Cluj.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 9:00-14:00 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro