UNIVERS T
Rent a car Cluj
Caruno
Rent a car BDV.BestautoSixt

Deschidere oferte realizare “Studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri şi marfă la Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca” – 2011-RO-91018-S

Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca, regie autonomă aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, a găzduit în după-amiaza zilei de 25.02.2013 şedinţa de deschidere a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect realizarea de "Studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri şi marfă la Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca", proiect cofinanţat de către Uniunea Europeană prin programul TEN-T.


În cadrul procedurii de achiziţie publică au fost depuse 3 oferte, după cum urmează:


1. SC TRACTEBEL ENGINEERING SA (România) - valoare ofertă 5.362.519,25 lei (1.182.500 Euro)+TVA
2. SC AECOM INGENIERIA SRL (România) - valoare ofertă 6.317.115,70 lei (1.393.000 Euro)+TVA
3. Asocierea formată din SC AIRPORT MANAGEMENT & CONSTRUCTIONS SRL (România) - SOCIETA PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUARI (Italia) - SC POOL ENGINEERING SRL (Italia) - SC SMA CONSTRUCT SRL (România) - valoare ofertă 7.142.461,00 lei (1.575.000 Euro)+TVA.


Valoarea estimată a studiilor pentru dezvoltarea infrastructurii de transport inter modal este de 1.800.000 Euro, fără TVA, comisia de evaluare urmând să procedeze la verificarea şi evaluarea ofertelor prin care se va stabili operatorul economic căruia i se va atribui contractul de achiziţie publică. Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.


"Faptul că licitaţia noastră a trezit interesul acestor operatori economici este de bun augur întrucât creează premisele necesare derulării în bune condiţii a întregului proiect. În acest fel, marcăm un nou pas înainte în demersul mult mai larg de dezvoltare a acestei Porţi Aeriene a Transilvaniei, reuşind să creăm un sistem echilibrat de moduri de transport bazat pe avantajele competitive ale fiecărui mod de transport - feroviar, aerian, terestru sau maritim. Totodată, contribuim astfel la dezvoltarea sustenabilă, prin reducerea la minimum a efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului şi prin sporirea gradului de siguranţă al transporturilor" a precizat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu.


Perioada de derulare a proiectului este cuprinsă între 01.01.2013 - 30.11.2014, iar cofinanţatori ai acestui proiect sunt Uniunea Europeană (Programul TEN-T) şi Consiliul Judeţean Cluj.


Obiectivul general al proiectului "Studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri şi marfă la Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca", constă în elaborarea unui set de studii necesare pentru proiectarea şi dimensionarea unui sistem de transport intermodal, sistem menit să identifice modalităţile optime de interconectare a transportului aerian cu cel rutier şi feroviar."


„ Responsabilitatea privind această publicaţie revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informaţiile publicate."