UNIVERS T
Rent a car Cluj
Inchirieri Auto Romania
Rent a car BDV.BestautoSixt

Studii realizate in cadrul proiectului

Studiu privind impactul socio-economic

Acest studiu are ca scop evaluarea punctelor tari, punctelor slabe, stabilirea oportunităţilor şi ameninţărilor legate de investiţie, efectele economico – financiare generate de proiect asupra regiunii, efectele pe care proiectul  le va genera asupra comunităţilor sociale din zona analizată (Impacul Social), efectele pe care proiectul  le va genera asupra mediului de afaceri din zona analizată (Impactul Economic), efectele produse asupra turismului.

Citește tot

Studii si documentatii de urbanism

Aceasta activitate are ca scop elaborarea unor reglementari integrate (restrictii si permisivitati de interventie si categoriile de interventii incurajate de autoritatile locale pentru sustinerea interesului public), care sa orienteze dezvoltarea urbanistica a zonei si deblocarea / pregatirea procesului de investitii compatibile cu functiunea zonelor respective detaliate

Citește tot

Studiu privind impactul asupra mediului

Studiul de impact asupra mediului anticipeaza efectul asupra mediului inconjurator al unor activitati, in diferite conditii ce pot sa apara intr-un viitor apropiat sau mai putin apropiat. Studiul de impact de mediu contine analize tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor efectelor negative si consecintelor.

Citește tot

Studiu privind energiile alternative(celule fotovoltaice, cogenerare)

Prin intermediul acestui studiu se doreste identificarea potentialului de producere a energiei din surse regenerabile precum si intocmirea unei harti energetice a zonei.

Analiza are ca scop utilizarea analizei cost – beneficiu ca instrument pentru estimarea beneficiilor economice ale proiectului de investiţii în echipamente generatoare de energie regenerabilă. În principiu, se urmăreste evaluarea impactului studiului din toate punctele de vedere: financiar, economic, social si de mediu. 

Citește tot

Specificatii tehnice detaliate pentru structura de transport intermodal

Aceast studiu este compus din proceduri si proiecte tehnice privind realizarea obiectivului de investitii: executia lucrarilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau utilajelor tehnologice, actiunile de asigurare si certificare a calitatii, actiunile de punere in functiune si testare, precum si actiunile de predare a obiectivului de investitii catre beneficiar. 

Citește tot

Studiu de obstacolare

Prin intermediul acestui studiu se urmareste identificarea conditiilor, restrictiilor si obligatiilor impuse sau recomandate de reglementarile aeronautice civile nationale si internationale pentru realizarea si mentinerea sigurantei zborului si manevrelor aeronavelor in spatiul aerian si la sol.

Citește tot

Studiu de fezabilitate

Prin acest studiu se va analiza potentialul investitiei din punctul de vedere al utilizarii rationale si eficiente a resurselor financiare, umane si materiale si va determina modul in care sunt satisfacute cerintele tehnice si economice impuse de sectorul de activitate al proiectului de investitii.  

Citește tot

Studiu privind standardele de securitate aeroportuara

Acest studiu va identifica si va impune respectarea si implementarea unor norme internationale specifice privind securitatea si siguranta din domeniul aeroportuar in cadrul infrastructurii de intermodalitate.

Citește tot
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate. GDPR