AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 02.11.2021, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 

Expert Achiziții Publice – Biroul Achiziții Publice: 1 post

 

Condiţii necesare:

• Absolvent în domeniul ştiinţelor inginereşti / ştiinţelor juridice / ştiinţelor economice / științelor administrative – studii de lungă durată cu diplomă de licenţă;

• Experienţă în muncă de minim 2 ani;

• Cunoştinţe Microsoft Office (nivel avansat);

• Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;

• Abilităţi de lucru în echipă;

• Seriozitate şi profesionalism;

• Cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat;

 

Reprezintă avantaj:

• perfecționări (specializări/formări/instruiri): în domeniul achizițiilor publice, dovedite cu certificate/atestate/diplome

• experienţă practică şi teoretică în achiziţii publice

• cunoașterea legislației din domeniul achizițiilor publice

• cunoașterea unei alte limbi străine

 

 

Responsabilitățile postului:

• întocmește documentele aferente procedurilor de achiziții publice demarate de către regie

• face parte din comisiile numite în vederea evaluării realizate în cadrul procedurilor sectoriale

• participă la procesul de lansare a procedurilor de achiziție prin metodele de publicitate reglementate de dispozițiile legale în vigoare

• întocmește documentele necesare desfășurării unei proceduri de licitație publică și face parte din comisiile numite în vederea evaluării realizate în cadrul procedurilor

• asigură atât respectarea legislației specifice din domeniul achizițiilor publice, cât și legislația aplicabilă licitațiilor publice

• asigură respectarea termenelor stabilite în cadrul procedurilor de achiziții sectoriale și în cadrul procedurilor de licitații publice

• acordă consiliere metodologică privind bunele practici în aplicarea legislației din domeniul achizițiilor sectoriale și a închirierii de bunuri

• colaborează – în exercitarea atribuțiilor specifice – cu celelalte structuri din cadrul Regiei

• îndeplinește sarcinile încredințate de superiorii ierarhici, în legătură cu atribuțiile directe care decurg din domeniul său de activitate, în termenele stabilite de către conducerea regiei

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

• Cerere pentru înscrierea la selecție;

• Curriculum Vitae;

• Copie C.I.;

• Certificat de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;

• Două recomandări;

• Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;

• Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

• Copie a carnetului de muncă (dacă este cazul);

• Extras REVISAL de la ITM sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;

• Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;

• Adeverinţă de la medicul de familie care atestă starea de sănătate.

 

 

Probele de selecţie:

Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

– Selecţia dosarelor de înscriere;

– Proba scrisă;

– Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Data limită de înscriere:

Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 01.11.2021, ora 12:00.

 

 

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264/307500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).